โรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ
ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ โรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ
 

  ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
 
   

 
สำหรับผู้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 
 
powered by INET